บริษัโซล ยัง คอนเมติก จำกัด

มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้สินค้าไทยนั้นมีมาตรฐานระดับโลก พร้อมแข่งขันกับแบรนด์ระดับโลกได้ โดยมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน แต่ในราคาที่คนไทยแตะต้องได้ และธุรกิจต้องเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพราะบริษัทไม่ได้ต้องการทำสินค้ากระแส แต่เราทำสินค้าที่ดี กับโรงงานได้มีมาตรฐานระดับประเทศ เลือกสรรสิ่งที่ดีจริง สะอาด ปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง พร้อมให้ลูกค้าตรวจสอบทุกแง่มุม


และเนื่องจากตลาดกลุ่มสกินแคร์ในบ้านเราค่อนข้างมีปัญหา ในเรื่องผู้ประกอบการแอบใส่สารฟอกขาว หรือสารเคมีอันตราย เพียงเพื่อหวังยอดขาย โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมถึงการสวมเลขจำแจ้ง หรือ เลข อย. ฉลากไม่ถูกต้อง ทำให้ทั้งผู้บริโภคเกิดความไม่มั่นใจ และตัวแทนจำหน่ายทำธุรกิจยากไปอีก วันนี้ บริษัทโซล ยัง คอสเมติก จำกัด พร้อมแล้วที่จะดูแลผิวพรรณของทุกท่านให้กลับมาสุขภาพดี ทั้งพร้อมรองรับการเติบโตของตัวแทนจำหน่ายรายย่อย และรายใหญ่ เราจะเติบโตอย่างมั่นคงไปด้วยกัน